CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HB VIỆT NAM

HB VIETNAM TECHNOLOGY AND TRADING COMPANY LIMITED


Hotline: 0903 806 574

Email: hbvietnam.infohb@gmail.com

TƯ VẤN THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY (PCCC)

Tư vấn thiết kế hệ thống PCCC là gì?

Tư vấn thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) là một trong những giai đoạn quan trọng trước khi tiến hành thi công, lắp đặt hệ thống PCCC và dịch vụ tư vấn thiết kế (PCCC) đã không còn xa lạ trong xã hội hiện nay, khi mà nhu cầu PCCC ngày càng cao. Để bảo vệ tính mạng, tài sản và yên tâm trong việc kinh doanh sản xuất, thì việc sử dụng các hệ thống phòng cháy chữa cháy là rất cần thiết. Việc lập dự án, thiết kế các công trình thuộc đối tượng cần thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy phải do các đơn vị thiết kế có đủ năng lực và tư cách pháp nhân thực hiện.

Các bước tiến hành thiết kế và thực hiện dự án về hệ thống PCCC

Để cơ sở đảm bảo tiến độ thi công của Nhà thầu trình Chủ đầu tư hoặc khách hàng cho 1 công trình về Phòng cháy chữa cháy và để đảm bảo Quy  trình quản lý chất lượng của nhà nước, Nghị định và Tiêu chuẩn về Phòng cháy chữa cháy về vấn đề thiết kế, thi công cũng như khối lượng hoàn thiện công việc thi công theo từng thời điểm trên cơ sở đảm bảo tiến độ thi công của Nhà thầu trình Chủ đầu tư hoặc khách hàng cho 1 công trình về Phòng cháy chữa cháy chúng tối áp dụng theo tiêu chuẩn sau:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin và đánh giá, phân loại Công trình PCCC.

Bước 2: Khảo sát thực tế công trình.

Bước 3: Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Bước 4: Thẩm duyệt thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy với Cơ quan PCCC.

Bước 5: Lập dự toán và chi phí thi công lắp đặt hệ thống PCCC.

Bước 6: Lập tiến độ và kế hoạch thi công công trình.

Bước 7: Hợp đồng kinh tế.

Bước 8: Thi công lắp đặt hệ thống PCCC.

Bước 9: Nghiệm thu công trình.

Bước 10: Nghiệm thu với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Bước 11: Bảo hành công trình.

Hạng mục thiết kế PCCC

Tùy thuộc vào từng nhu cầu khác nhau của các đơn vị hoặc cá nhân mà các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy có thể cho bạn những thông tin cũng như hạng mục cần thiết. Một số hạng mục cơ bản trong lĩnh vực thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy bao gồm: